Misja Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU

Misją Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU z Mielca jest propagowanie nowoczesnego spojrzenia na edukację dzieci.

Fundacja EDU prowadzi w Mielcu zajęcia edukacyjne dla dzieci na etapie żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.

W ofercie Fundacji EDU znajdują się zajęcia wspierające i rozwijające dla dzieci i młodzieży oraz kursy maturalne dla abiturientów.

Fundacja EDU organizuje również czas wolny dla dzieci i młodzieży, organizując twórcze warsztaty artystyczne, podróżnicze, kulinarne, ekologiczne, naukowe, autorskie projekty.

Cele statutowe Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU

  • Działanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa, zdrowia i opieki społecznej oraz na rzecz wszechstronnego rozwoju obywateli, a w szczególności dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie i promowanie systemu edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa, zdrowia i opieki społecznej dla poprawy sytuacji życiowej mieszkańców w tym dzieci i młodzieży.
  • Udzielanie stypendiów dla uczniów i nauczycieli oraz innego wsparcia materialnego i finansowego w ramach celów statutowych.
  • Działanie na rzecz ochrony praw dziecka, tworzenie możliwe najlepszych warunków opieki i rozwoju dla dzieci i młodzieży, we współpracy z rodzicami, nauczycielami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, wychowanie i edukację oraz organizacjami pozarządowymi.
  • Inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury oraz badań naukowych i publicystyki.
  • Inicjowanie oraz realizacja działań społeczno-edukacyjnych (np. targi edukacyjne, akcje społeczne).

Wizja fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU aktywnie działa na rzecz rozwoju dzieci z terenu powiatu mieleckiego. Dzięki nowoczesnemu podejściu do edukacji zapewnia dzieciom solidne podstawy edukacyjne, dzięki którym dzieci odkrywają fascynujący świat nauki.

Realizacja działań społeczno-edukacyjnych przez Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU przynosi dzieciom z powiatu mieleckiego stabilne podstawy do pewnego startu w życiu oraz zapobiega powstawaniu różnic społecznych.

Dzieci, które wspiera Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU dobrze radzą sobie w szkole oraz w kontaktach z rówieśnikami , rozwijają swoje talenty, co szybko przekłada się na wyższe oceny w szkole. Zadowolenie dzieci z własnych osiągnięć jest dla Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU priorytetem.

Zarząd Fundacji:

Anna Piękoś – prezes

Rafał Piękoś – vice prezes

Rada Fundacji:

Anna Wiącek
Anna Dymek
Wojciech Niedbała