Sprawozdania finansowe dostępne na https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy

Sprawozdania roczne merytoryczne za lata:

Sprawozdanie roczne za rok 2019

Sprawozdanie roczne za rok 2018

Sprawozdanie roczne za rok 2017

Sprawozdanie roczne za rok 2016