Kadra:

Kadrę Fundacji EDU tworzy zespół młodych, wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli / trenerów z doświadczeniem w pracy z dziećmi, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę.

Nasi pedagodzy pracują z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności. Swoją pasją inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. W pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.

Nasza kadra to:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz edukacją i rehabilitacją osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • logopeda, oligofrenopedagog z terapią pedagogiczną
  • terapeuci – TERAPIA RĘKI i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż©
  • trenerzy I-stopnia Sensoplastyka®
  • pedagodzy przeszkoleni z Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® przez Centrum Metody Krakowskiej®
  • nauczyciele przedmiotowcy: matematyk, chemik, geograf, anglista
  • pasjonaci, autorzy programów pracy i projektów twórczo – kulturalno – naukowych