Warsztaty artystyczne w Fundacji EDU będziemy wspierać ARTETERAPIĄ rozwojową 🎨🎷🎭🖼🖌✂, opierającą się na działaniach twórczych.
Chcemy, aby dzieci podczas naszych artystycznych spotkań, rozwijały swój potencjał i kreatywność, uczyły się rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji oraz komunikowania się z otoczeniem w sposób asertywny, w szacunku do siebie i innych.
Wykorzystanie ARTETERAPII rozwojowej ma na celu zwiększenie potencjału i uatrakcyjnienie zajęć w różne formy i metody ARTE.
Elementy ARTETERAPII będziemy wprowadzać stopniowo i systematycznie stosując techniki ARTE przez sztukę i polisensoryczne metody rozwojowe.
Za nami 24 godziny szkoleń, przed nami jeszcze 32… Uczymy się, działamy, rozwijamy…dla siebie ale i dla Was ❤