🌿Leśna Akademia Kreatywności 🌳🌲🌿
Ostatni warsztat Leśnej Akademii poświęcony był pracy Leśnika oraz zagrożeniom w lesie, z którymi borykają się strażnicy lasu 🌲🌳🌲🌳🌲. Poprzez gry i zabawy sporo się dowiedzieliśmy 👍.
Czym zajmuje się leśniczy?
Wiemy już, że leśniczy zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. zajmuje się także zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, odpowiada za sprzedaż drewna.
O pożarach też już wiemy…
Wiemy, że pożar w lesie jest nieprzewidywalny i trudny do opanowania. Jego przyczyną w zdecydowanej większości przypadków jest jednak ludzkie zachowanie.
Jak postępować, by ograniczyć zagrożenie pożarowe w lesie?
Co zrobić, jeśli zobaczysz pożar lasu?
Cenne informacje przekazała nam pani Magdalena Różycka – St. referent ds. edukacji i ochrony przyrody.
PAMIĘTAJ ❗❗❗
W spalonym lub uszkodzonym przez pożar lesie zamiera życie – giną pożyteczne owady, ptaki, zwierzęta, zniszczeniu ulega roślinność będąca naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze. Potrzeba wielu dziesiątków lat, dużych nakładów pracy i pieniędzy, aby odtworzyć las w miejsce tego, który ogień strawił.