Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.
Naszym zadaniem na zajęciach Sensoplastyki® jest stworzenie takiej przestrzeni, aby dzieci mogły rozwijać kompetencje, które są im realnie niezbędne w życiu – czyli między innymi: samoświadomość, decyzyjność, współpracę, kreatywność, konsekwencję i elastyczność w działaniu, silną motywację wewnętrzną, autorefleksyjność, aktywność, innowacyjność, wiarę we własne możliwości.
Zapraszamy w każdy drugi piątek miesiąca.
Kameralne grupy, liczba miejsc ograniczona.
☎880 087 377