Marzanna gotowa!!! ZIMO❄ żegnaj, WIOSNO🌿 przybywaj !!!
Jednym z najpowszechniejszych zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny jest topienie marzanny. Obecnie zwyczaj ten traktowany jest jak forma zabawy, jednak w czasach słowiańskich rytuał ten traktowano bardzo poważnie.
Już rozpoczęła się astronomiczna wiosna😁
Astronomiczna wiosna może zaczynać się 20 lub 21 marca. W 2021 roku pierwszy dzień wiosny astronomicznej wypada w sobotę, 20 marca. Co ciekawe, z biegiem lat astronomiczny początek wiosny będzie wypadał coraz wcześniej. W 2048 roku prawdopodobnie termin ten przypadnie już na 18.03. Z kolei za niecałe 100 lat, dokładnie w 2102 roku, pierwszy dzień wiosny może wypaść nawet 13 marca.