Dzisiejszy dzień spędziliśmy na warsztatach niepodległościowych „Kocham Cię Polsko!” w SP 13 w Mielcu.

🇵🇱❤️🇵🇱 Patriotyzm to miłość do Ojczyzny. W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny, ważną rolę odgrywa przybliżenie symboli narodowych. Stanowią one łącznik między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Symbole Narodowe powinny również wzbudzać dumę u dzieci z tego, że są Polakami!!! 🇵🇱❤️🇵🇱

IMG_20181109_135321

 

IMG_20181109_102903  IMG_20181113_213906 IMG_20181113_214324 IMG_20181113_214239 IMG_20181113_214100