Dzisiejsze WARSZTATY MAŁEGO NAUKOWCA to oryginalne zajęcia z akustyki, odkrywające sekrety dźwięku. Podczas warsztatów sprawdziliśmy czy dźwięk można zobaczyć…
Dzieci stworzyły prawdziwe efekty kina grozy – spróbowały zagrać na pile do drewna.
Dowiedziały się również, czym jest dźwięk, skąd pochodzi, jak go można wzmacniać oraz czy może być dla nas niebezpieczny.
Odbył się też konkurs przeraźliwych krzyków 😱 i wytwarzanie burzowych grzmotów ⚡⛈⚡.
Uczestnicy wybudowali własne instrumenty grające: aerofony oraz słomko-piszczałki.
Dzieciaków edukował dziś dzielny, wytrzymały (szczególnie na dzisiejsze dźwięki) i pomysłowy pan TOMEK @mądrydzieciak