30 września i 7 października 2016 roku, odbyły się w naszej fundacji oraz w I Liceum Ogólnokształcącym warsztaty turystyczne przygotowane przez Post-Turystę,  promujące odpowiedzialną turystykę.

DSCF7704


Udział młodzieży w cyklu warsztatów promujących świadome, etyczne i odpowiedzialne podróżowanie, w swoich założeniach miało na celu poszerzenie wiadomości polskich turystów i turystek na temat globalnych współzależności i mechanizmów, jakim podlega szeroko pojęte zjawisko turystyki. Ważnym elementem spotkań było uświadomienie uczestników o przyczynach zachowań turystycznych i niektórych ich konsekwencjach.

Zajęcia poprowadzili:

Paweł Cywiński – orientalista, kulturoznawca, publicysta, absolwent Studiów o Krajach Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Stosunków Międzykulturowych Azji i Afryki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, podróżnik, specjalista od odpowiedzialnej turystyki (napisał na ten temat pracę magisterską i kilkanaście artykułów, a obecnie pisze doktorat i książkę)

Maria Złonkiewicz – kulturoznawczyni, bałkanistka, teoretyczka turystki, prezentowała projekt post-turysta.pl na festiwalu TEDxPoznań2014, podróżniczka – odwiedzała m.in.: Róg Afryki, Bliski i Daleki Wschód, Bałkany; absolwentka Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego; naukowo zajmuje się przewodnikami i narracją turystyczną

Zajęcia warsztatowe zmierzały do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:
Czy wiemy, jaki procent pieniędzy wydawanych podczas wakacji trafia do pracowników i sąsiadów kurortów turystycznych, a jaki wraca na Zachód i dlaczego tak jest?
Jak wielki jest wpływ turystyki na przyrodę oraz na sąsiadów turystycznych dzielnic i kurortów?
Kto traci, a kto zyskuje na wolontariacie turystycznym?
Jak wizerunek turystów wpływa na mieszkańców odwiedzanych przez nich miejsc?
Dlaczego, gdy podróżujemy po dalekim świecie, tak chętnie wpychamy słodkości w dziecięce rączki, podczas gdy polskim dzieciom nie pozwalamy przyjmować prezentów od nieznajomych?
Czy mamy patent na to, jak robić zdjęcia podczas podróży, by nie uprzedmiatawiać mijanych ludzi, by nie zamykać ich w filmowych klatkach?
Czy podróżując turystycznymi szlakami zastanawiamy się, kto staje się narratorem turystycznej wyobraźni?
Czy stając się turystą, bierzemy pod uwagę sytuacje, w których tak zwany „tubylec” nie pełni jedynie roli krajobrazu, widoku, ciekawostki czy służącego?

Tegoroczna edycja warsztatów jest współfinansowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku.

DSCF7922DSCF7928DSCF7903

DSCF7907DSCF7905DSCF7914