MATEMATYKA Z KODOWANIEM 📐📝🧮📏
Zarówno wiedzę, jak i umiejętności matematyczne można przekazywać i kształtować w formie gier i zabaw.
To najlepsza forma pracy dla dzieci 🥰.