Na spotkaniach „Literek” przygotowujemy do nauki czytania, realizując autorski program oparty na Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauce Czytania®.
Twórczynią Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® jest prof. Jagoda Cieszyńska.
Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, ale najlepszy czas na naukę czytania to początek wieku przedszkolnego. Według prof. Cieszyńskiej opanowanie sztuki czytania przed pójściem do pierwszej klasy ułatwia dziecku odnalezienie się w nowej, niełatwej dla niego sytuacji, pozwala na skupienie się na innych zadaniach i wyzwaniach, które postawi przed nim szkoła oraz wpływa na pozytywny obraz własnej osoby.
Stosowanej przez nas metodzie towarzyszą ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych w następujących sferach:
• słuchowej
• wzrokowej
• funkcji lewej półkuli mózgu
• systemu językowego
• pamięci
• motoryki małej i dużej
• kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
• zachowań społecznych