Naukę czytania w grupach małych, średnich i dużych LITEREK prowadzimy metodą symultaniczno- sekwencyjną.
Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną odbywa się w trzech etapach, takich samych jak podczas nabywania systemu językowego przez dziecko – powtarzania, rozumienia oraz nazywania.
⏩W pierwszym etapie dziecko powtarza odczytywane przez dorosłego samogłoski/sylaby.
⏩W etapie rozumienia dorosły wypowiada samogłoskę lub sylabę, a dziecko wskazuje ją lub podaje.
⏩ Etap nazywania polega na samodzielnym odczytywaniu pokazanych samogłosek lub sylab przez dziecko.
☎ 880 087 377